0899 50 70 82 remonti.penev@office.com

Услуги

Циментови замазки

Преди полагането на каквито и да било подови настилки, ако има нужда трябва да се постави циментова замазка. Тя има функцията да изравни повърхността, като покрие всички фуги и неравности на бетона.

За да се положи качествено замазката, тя трябва да бъде съобразена с крайните подови настилки в цялото жилище. В съответствие с тях се поставя с различна дебелина.

Изключително важен момент е изборът на точния циментов разтвор. В зависимост от експлоатацията на помещението се полага съответната замазка. Грижим се за това да бъде с висока носеща способност, гладка и устойчива.